De oprichting van BIN Heyend

Een stukje historie

Een aanhoudende golf van diefstallen, gekend onder de naam KAPPA ( 1993-1994), was de aanleiding tot een groot onveiligheidsgevoel bij de bevolking en vooral bij de handelaars in de grensstreek met Frankrijk.

Daarbij stelde men vast dat de burgers een vrij grote remming hadden om goed te melden aan de politie. Er heerste een tekort aan vertrouwen om het groeiende, soms enkel subjectieve onveiligheidsgevoel te beheersen. Ook de trend naar individualisering was geen stimulans voor de samenhorigheid en de natuurlijke sociale controle. Een nieuwe vorm van solidariteit was bijzonder welkom.

Na een werkbezoek aan het Engelse Neighbourhood Watch te Maidstone werd samen met de burgers en handelaars van Poperinge einde 1994 het eerst BIN opgericht.

Het model " BIN " werd uitgewerkt, met de nodige afspraken en overleg. Het Poperingse BIN slaagde er in om de solidaire betrokkenheid te verhogen en het subjectieve onveiligheidgevoel positief om te buigen naar een gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Na een evaluatie schreef de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte een ministeriële omzendbrief omtrent " georganiseerde reakties van niet politiemensen tegen onveiligheidsgevoelens "( 08-04-1998).

Hierin wordt het BIN als een aanvaardbare en aan te bevelen samenwerkingsformule omschreven.

De inhoud van dit schrijven laat toe om het BIN aan de nodige kwaliteitsnormen te toetsen en tegelijkertijd de nodige ruimte te bieden waarbinnen dit vrijwillige initiatief van de burger zich met zijn eigen lokaal karakter kan ontwikkelen.

(bron : Dhr B. Pouseelle, voorzitter vzw BIN)

En Toen:

In juli 2007 werd door Geert Vandekeybus het initiatief genomen om in samenwerking met de politieverantwoordelijke Pierre Speltinx een informatievergadering te organiseren om te peilen naar de interesse voor het opstarten van een BIN in de wijk Hey-End te Essen.

Tijdens deze informatie avond bleek dat de wijkbewoners de nood aan een BIN erkenden en werden er voldoende vrijwilligers bereid gevonden om de organisatie van de eerste particuliere BIN te Essen op zich te nemen.

In een eerste vergadering, op 13 augustus 2007, werden de bestuursfuncties ingevuld, BIN gebied afgebakend, vrijwillige straatverantwoordelijken aangeduid, alsook nieuwe aansluitingsformulieren opgemaakt,…
Na het afleggen van talrijke huisbezoeken waarbij de wijkbewoners konden aansluiten en de administratieve afhandeling daarvan werd BIN HEY-END definitief opgestart op 1 december 2007.

Ook is er uiteraard een huishoudelijk reglement gemaakt. Deze kunt u hier inzien

Zie de allereerste nieuwsbrief van het bestuur van het eerste uur.