BIN Hey-End

Het bestuur wenst u
Een voorspoedig, veilig en bovenal gezond 2013
Verslag laatste leden vergadering nu onder nieuwsbrieven

Historiek Bin Hey-End :

In juli 2007 werd door Geert Vandekeybus het initiatief genomen om in samenwerking met de politieverantwoordelijke Pierre Speltinx een informatievergadering te organiseren om te peilen naar de interesse voor het opstarten van een BIN in de wijk Hey-End te Essen.

Tijdens deze informatie avond bleek dat de wijkbewoners de nood aan een BIN erkenden en werden er voldoende vrijwilligers bereid gevonden om de organisatie van de eerste particuliere BIN te Essen op zich te nemen.

In een eerste vergadering, op 13 augustus 2007, werden de bestuursfuncties ingevuld, BIN gebied afgebakend, vrijwillige straatverantwoordelijken aangeduid, alsook nieuwe aansluitingsformulieren opgemaakt,…

Na het afleggen van talrijke huisbezoeken waarbij de wijkbewoners konden aansluiten en de administratieve afhandeling daarvan werd BIN HEY-END definitief opgestart op 1 december 2007.